Manas

Cusup Mamaj

Zalqar manasçy Cusup Mamaj ajtqan uşul “Manas” eposu calpy segiz urpaq, 223 000 sap yr kölömündö, bardyğy 173 oquja bajandalğan, anyn içinde, soğuştuq oquja 73, turmuştuq oquja 64, añyzdyq-fantazijalyq oqujalar 36 bolğon. “Manas” eposun cazyp aluu cumuşu birinçi colu 1961-cyly baştalyp, 1964-cylğa çejin alty bölüktü tört cylda cazyp alynğan. Ekinçi colu 1979-cyldan 1982-cylğa çejin dağy eki bölüktü toluqtap cazuuğa üç cyl ketken.

Жусуп Мамай, Манас, Cusup Mamaj, Manas, Кыргыз тили, кыргызский язык, кыргызская латиница, алфавит, латын, ариби, арип, алиппе, alippe, kyrgyz language, latin, latyn, latın, alphabet, aribi, qyrgyz, qyrğyz, qırğız, kırgız dili, alfabe, қырғыз, qьrƣьz, قىرعىز, قيرغيز, www.qyrgyz.com

Bölüşüñüz:

Кыргыз тили, кыргызский язык, кыргызская латиница, qьrƣьz, qyrğyz, qyrgyz, qırğız, kyrgyz, қырғыз, алфавит, латын, ариби, арип, алиппе, alippe, language, latin, latyn, latın, alphabet, aribi, kırgız dili, alfabe, قىرعىز, قيرغيز, www.qyrgyz.com

Bölüşüñüzdör:

кыргызская латиница, латиница для кыргызского, кыргызский язык, кыргызча латын ариби, кыргыз латын алфавити

© 2019 QYRGYZ.COM © Qyrğyzça Latyn Mejkindigi